Bologna süreci, tüm Avrupa`da yüksek öğretim ve akademik konularda standartlar geliştirmek ve ayrılıkları en aza indirgeyerek eğitim sistemlerini bağdaştırmak ve Avrupa`da birbiriyle tam uyumlu bir yükseköğretim alanı yaratmak amacıyla oluşturulmuş bir programdır. İtalyanın Bologna kentinde bulunan Bologna üniversitesinde yürütülen bir dizi görüşmenin ardından ortaya atıldığı için bu adla anılmaktadır. 1999 yılında yirmi dokuz Avrupa ülkesinin eğitim bakanlarınca görüşülerek imzalanmıştır.

Ardından geçen süreç ile Avusturya eğitim sisteminde, neredeyse tüm bölümlerde bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Anglo sakson eğitim sistemine geçilmiş ve geçiş yapılan bu yeni sistemde 3 yıl lisans eğitimi ( Mezun olunduğunda „ Bakkalaureat“ unvanına sahip olunur) 2 yıl yüksek lisans
( Master ) ve 3 yıl doktora eğitimi bulunmaktadır. Bu değişikle Lisans, Yüksek lisans birbirinden ayrılmıştır.
Avusturyadaki 3 yıllık lisans eğitimi 180 kredi (AKTS), Türkiyede Lisans eğitimine denktir. Avusturyada öğrenci Lisansı tamamlandıktan sonra herhangi bir sınava (ALES ) girmeden yüksek lisans programına devam edebilir.

Avusturyadaki bir üniversiteden kabul alabilmeniz için lise bitirmiş olmanız „ YGS/LYS“ de başarılı olmanız, her hangi bir vakıf ve ya devlet üniveristesinin 4 yıllık ( Açık öğretim, uzaktan eğitim, ikinci öğretim kabul edilmemektedir) eğitimini kazanmanız gereklidir.
Türkiye`de eğitimlerini halen sürdüren öğrenciler ( Lisans, yüksek lisans ) Avusturyada üniversite okumak isterlerse kayıtlarını sildirmeleri gerekmiyor. Türkiyede vermiş oldukları dersleri Avusturyadaki üniveristede saydıra bilirler. Avusturya üniversitelerinin YÖK denkliği vardır.
Türkiye`de isterlerse öğrenciler YOK ( Yüksek öğretim kurulu, 06539 Bilkent, Ankara - Tel: (312) 2987000 - 7140 veya Fax: (312)2665060) ulaşarak bilgi ala bilirler.
Lisans (Bachelor)

Lisans (Bachelor)

Türkiye´de herhangi bir Üniversite'de (Vakif ve ya Devlet) 4 yıllık örgün ...
Yüksek Lisans (Master)

Yüksek Lisans (Master)

Avusturya'da Yüksek lisans egitimi 2 yil sürmekle ...
Yatay Geçiş

Yatay Geçiş

Türkiye´de herhangi bir Üniversite'de (Vakif ve ya Devlet) 4 yıllık ...

Viyana Ofis

Istanbul Ofis